Instruktioner för provtagning av svabbprov*

*Instruktionerna nedan gäller INTE för ”Faderskapstest under graviditet”. Se instruktioner i bifogat testkit.

För bästa resultat drick inte kaffe, te, ät mat eller använd tobaksprodukter inom en timme före provtagningen.

Utskriftsvänlig PDF:

Ditt testkit innehåller:

• 1 provtagningsformulär
• 1 testkuvert med 4 provpinnar per person (2 förpackningar med 2 provpinnar/förp.)
• 1 svarskuvert

Renlighet och noggrannhet är A och O vid allt analysarbete. Därför är det viktigt att du läser igenom instruktionerna tills du förstår dem och sedan följer dem punkt för punkt för varje testad person.
Tvätta händerna ordentligt innan provtagningen och välj en skyddad och avtorkad arbetsyta. Var noga med att inte röra vid toppen av provpinnarna. Planera så att du om möjligt kan ta alla tester samtidigt.
Provpinnar med DNA-material ska du skicka tillbaka till oss så fort som möjligt. Om du tar testerna vid olika tidpunkter är det viktigt att de redan tagna provpinnarna förvaras torrt, svalt och skyddat i våra DNA-testkuvert eller i ett rent papperskuvert, aldrig i plast.

Tänk på att allt DNA-material förstörs med tiden. DNA:s värsta fiender är fukt, mögel, solljus och värme. Förvara därför aldrig proverna i plast.


Instruktioner steg för steg

OBSERVERA: För bästa resultat drick INTE kaffe, te, ät mat eller använd tobaksprodukter inom två timmar före provtagningen.

1. Tag ett testkuvert för person 1 och fyll i samtliga uppgifter på DNA-testkuvertet. Skriv tydligt.

2. Öppna en förpackning med provpinnar och gnid toppen av testpinnen i insidan av kinden i 30 sekunder/10 gånger upp och ner för att samla in kindceller. Det är lösa hudceller som ska samlas in, INTE saliv.

3. Ta bort provpinnen ur munnen och lufttorka i cirka 30 minuter innan du lägger ner det i DNA-testkuvertet. Låt testpinnen t.ex. stå upp-och-ner-vänt i ett glas eller vilande över en penna. OBS! Vidrör aldrig skumsidan av provpinnen.

4. Repetera provtagningen med alla 4 provpinnar för varje testperson och lägg ner alla provpinnar för samma person i DNA-testkuvertet.

5. Fyll i provtagningsformuläret för alla de testade personerna. Uppgifterna på DNA-testkuvertet och Provtagningsformuläret ska stämma överens.

6. Försegla alla DNA-testkuvert och lägg ner i svarskuvertet och posta till oss snarast.

NÄSTA STEG:
Du kommer få ditt resultat som en PDF-fil skickad till den e-post som angavs vid beställningstillfället. Analystid för de olika DNA-testerna hittar ni på vår hemsida under respektive DNA-test.