Världsledande inom DNA-analyser

Vi är väldigt glada – och stolta – över vårt samarbete med DNA Diagnostics Center, USAs och världens mest välrenommerade DNA‑laboratorium.

DNA Diagnostics Center (DDC)

DDC utför 75 % av alla privata faderskapstester i USA och gör uppemot en miljon DNA-analyser årligen. DDC, som är det enda DNA‑laboratorium som klarat 16 ackrediteringsinspektioner med perfekt resultat, anlitas ofta när det är svåra och uppmärksammade fall, t ex när domstolen i Kalifornien skulle bestämma vem som var biologisk fader till avlidna Anna Nicole Smiths dotter Danielynn. Andra uppmärksammade fall där DDC haft en avgörande roll är OJ Simpsons och Prince. De flesta populära TV‑programmen i USA anlitar DDC, bland dem Dr Phil och Maury Show. Varför ska du nöja dig med mindre i en så viktig fråga?

Tryggt och prisvärt

Genom att låta oss utföra din DNA‑analys får du all den kunskap och kompetens som vi och ett av världens ledande DNA‑laboratorium erbjuder. Det är inte bara faderskapstester vi har på vårt program. Vi erbjuder alla slags DNA‑tester, inklusive syskontester, faderskapstest under graviditet och förfädertester.

När Pappatest introducerades på den svenska marknaden 2005, halverade vi priset på DNA‑tester. Sen dess har vi kunnat sänka priserna ytterligare, trots att vi erbjuder högklassiga analyser med 21 markörer och DDC’s Dual Process™ dubbeltest‑garanti. Alla prover analyseras dubbelt för att garantera att resultatet är hundraprocentigt riktigt. Här kan du läsa mer om labbet (på engelska).

Snabbt och säkert svar

Du får resultatet snabbt. Normalt har du resultatet inom en vecka efter att vi mottagit dina prover. Du får resultat och förklaring på svenska och engelska.

DDC innehar följande ackrediteringar: